Новият REP485DR-C - Plug & Play повторител, изолатор и удължител на линии с RS485/RS422 интерфейс

Plug&play повторител, изолатор и удължител на линии с RS485 или RS422 интерфейси.

AutoDirection control: автоматично определя и управлява посоката на предаване на данните.

 

 REP285DR C

 • Не са необходими софтуерни драйвери или ръчни настройки.
 • Baud Rate: 1200 - 115200bps, автоматично определяне.
 • Комуникационен протокол: asynchronous transfer, transparent transmission, half/full duplex.
 • Работен режим: point to point, point to multipoint.
 • Индустриален дизайн, ABS кутия.
 • Пълна трипътна изолация между захранване и серийни линии, предпазваща от изравнителни токове.
 • Монтаж на DIN релса съгл. EN-50022.
 • Винтови клеми.

 

 Приложения

 • Като Modbus RS485 повторител, изолатор, усилвател.
 • Изолиране на RS485, RS422 интерфейси.
 • С измервателни устройства за ютилити приложения.
 • Системи за контрол в индустрията.
 • Моторни задвижки за промишлена употреба.
 • Автоматизирани HVAC системи.