Sidebar

eWON е водещ производител на продукти за интелигентен интернет-базиран отдалечен достъп.Netbiter

eWON Remote Solutions V1.1 2

Продуктите на eWON свързват индустриалните машини към интернет по сигурен начин, позволявайки лесен отдалечен достъп и събиране на всички видове технически данни от машините. 

 

thumbnail cosy   flexy family min

Ewon Cosy

 

Ewon Flexy

Индустриален VPN рутер за лесен

отдалечен достъп

 

Индустриални рутери и IIoT Гейтуеи за гъвкав

отдалечен достъп и услуги за данни

 

 

netbiter connectivity gateways 1

Netbiter

Отдалечен мониторинг и контрол

 

 

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.