Sidebar

EnMGW - EnOcean Modbus гейтуей за двупосочна комуникация между  EnOcean безжични мрежи и Modbus.

Свързва EnOcean устройства с Modbus RTU мрежи.

Добавя  EnOcean wireless функционалност към съществуващи системи за сградна автоматизация.

Осигурява връзка към всяка EnOcean мрежа.

EnMGW извършва двупосочно предаване на данни между безжични  EnOcean устройства и Modbus RTU мрежа.

Всеки EnMGW може да получава данни от до 16 EnOcean безжични  сензора/ входни устройства и да изпраща данни на до 16 EnOcean безжични изходни устройства.

EnMGW се доставя с гъвкав PC конфигурационен софтуер, позволяващ на потребителя свободно да конфигурира връзката между безжичните  EnOcean устройства и Modbus регистрите.

Функцията на гейтуея е да прехвърли получената от безжичните сензори информация към определени Modbus регистри и да предаде получени чрез Modbus команди към безжични задвижващи механизми.

EnMGW работи като Modbus RTU slave и може да бъде свързан посредством RS-485 интерфейс към всяка Modbus мрежа, както и да комуникира с master устройства - PLC, PC, HMI панели, SCADA, OPC и други.

Захранване - 12/24V или 220V.

 

Предимства

Лесно инсталиране, не е нужно инсталаторът да познава EnOcean wireless протокол.

Съвместим с всяко EnOcean устройство.

 

Приложения

Системи за домашна автоматизация, сградна автоматизация и други.

Системи за енергиен мениджмънт и мониторинг.

 

Още информация:

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.