Sidebar

ZPIO setZPIO премахват кабелните връзки и опростяват вашите инсталации.

Състоянието на входовете се копира автоматично върху изходите на отдалеченото устройство.

ZPIO заменят кабелната връзка между източници и приемници на сигнали с надеждна и сигурна въздушна радиовръзка, гарантирана от протокол за предаване с потвърждение и  стандарт IEEE 802.15.4.

ZPIO дават възможност за отдалечено безжично управление на аналогови и дискретни изходи или получаване на информация за промяна състоянието на отдалечени дискретни и аналогови  входове.

 

Защо ZPIO?

 • Безжично управление на отдалечени инсталации и съоръжения.
 • Преодолява реки, пътища, жп линии и други препятствия без строително-монтажни работи.
 • Ниска цена за свързване на отдалечени обекти.
 • Кратко време за изграждане, лесен монтаж.
 • Надеждна работа в сгради и на открито.
 • Ниски разходи за подръжка поради отсъствие на кабели.

 

Технически характеристики:

 • До 8 броя дискретни галванично разделени I/O, до 4 броя аналогови I/O в едно ZPIO устройство.
  Разделителна способност на аналогови I/O  - 10 bits
 • ZPIO работят по двойки - peer-to-peer връзка.
 • Покритие до няколко километра в зависимост от антената.
 • Честотен обхват ISM 2.4 GHz, свободен от лиценз.
 • Скорост на обмен на данни по радиоинтерфейс – 250 000 bps.
 • Модулация – O-QPSK, DSSS.
 • Изходна мощност - програмируема, max. до 50 mW.  За страните от ЕС - конфигурирана на 10 dBm.
 • Степен на защита от влага и прах IP65.
 • Температурен диапазон –20оC до +60оC.
 • Захранване 220 VAC или 12 VDC (спящи-режим на ниска консумация), вградена мълниезащита.

 

Типични приложения

 • Дистанционен контрол на ниво на резервоари и помпени станции.
 • Дистанционно управление и/ или мониторинг на отдалечени инсталации.
 • Предаване на дискретни и аналогови сигнали през участъци, непозволяващи кабелни връзки (магистрали, реки, жп линии,..).
 • Внедряване на системи за контрол на технологични параметри в производствени халета в кратки срокове и при минимално нарушаване на работния ритъм поради използването на безжична технология.

 

Още инфомация:

pdf ZigBee ZPIO безжични повторители (182 KB)

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.