Sidebar

ISO485DR 1Основни характеристики на интерфейсния преобразувател ISO485DR:

- Трипроводно свързване по RS232: TxD, RxD, GND;

- Вградено автоматично управление на посока на данните по RS485/422;

- Съвместимост с Windows и многозадачни ОС;

- Трипътна галванична изолация между интерфейсите и захранване;

- Скорост на обмен до 115.2 Kbit/s – конфигурируема;

- Режими: half-duplex RS485 (2-wire), full-duplex RS485 (4-wire), point-to-point RS422 (4-wire);

- Външно захранващо напрежение 220VAC;

- Разглобяеми клемореди;

- Комутация на вградени терминатори за RS485/422 линии;

- Светодиодна индикация за приемане и предаване;

- Работен температурен диапазон: от –25o C до 65o C;

- Размери: 35х110x58 mm с клеми;

- Лесен и удобен монтаж върху 35 mm релса.

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.