Sidebar

EU

Innov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

На 14.07.2020. Комикон ООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-3340-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът е на стойност 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лева европейско и 1 500.00 лева
национално съфинансиране.

Главната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки
предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен
ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност
на работните места.

Продължителността на проекта е 3 месеца, стартира на 14.07.2020 г. и приключва на
14.10.2020 г.

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.