Безжични мрежи с малък енергиен разход и голям обхват (LPWAN)

LPWAN 1

Системите за безжично предаване на информация стават все по-известни, достъпни и предпочитани. Тези системи отварят цял нов бизнес свят и индустриални възможности. Тук накратко ще разгледаме т.нар. LPWAN мрежи.
LPWAN е съкращение от low – power wide range network. Това означава, че информацията се предава на големи разстояния до 15км и една батерия стига за работа до 10 години на устройството. Има четири основни видове LP технологии:

  • Cellular LPWAN;
  • Ultra-Narrowband LPWAN;
  • Spread Spectrum LPWAN;
  • Telegram Splitting.
Read more ...

Трябва ли киберсигурност за производствените приложения ?

По материали от блога на HMS Network и г-н Kurt van Buul

security 2A
Необходима ли е киберсигурност за технологиите, приложими в производството, т. нар. OT?

Първите IT вируси са се появили в началото на 70-те години на миналия век и са били разпространявани чрез флопи дискове и USB стикове по-късно. Създадени са от програмисти, които са искали да покажат своите способности. С разширяването на Интернет вирусите са вече кибер заплахи, а киберпрестъпността като че ли се е превърнала в международен бизнес.

Read more ...

Ewon на HMS – за дистанционна поддръжка на оборудването

Youtube 3

Според оценките на HMS Network едва около 10% от инсталираните машини в производството са стандартно оборудвани с функции за дистанционна поддръжка. Традиционно отдалеченият достъп до машините е необходим за отстраняването на възникнали проблеми и неизправности.

Read more ...

Netbiter Argos за дистанционно управление за генератори

По материали от James Kime и блога на HMS

Netbiter Argos 2A

Три предизвикателства към дистанционното управление за генераторни системи — и как Netbiter Argos може да се използва за решаването им.

Read more ...
Page 1 of 2

The solutions for your automation ideas.

Contact us.