Интеграция на IoT сензори в система за енергиен мониторинг

Системата за Енергиен Мониторинг (СЕМ), която КОМИКОН предлага на клиентите си, е предназначена за мониторинг, управление и оптимизация на енергията в индустриални, обществени и комерсиални обекти. Някои от основните задачи, които системата може да решава са:

 

1. Мониторинг на енергийни параметри WAGES (water, air, gas, electricity, steam) – електроенергия, газ, вода, компресиран въздух, пара и други параметри

СЕМ предоставя възможности за непрекъснато проследяване на потреблението на енергия в реално време.

Network diagram 2a

Фигура 1. Наблюдение на електрически параметри в реално време

Current 2

Фигура 2. Тренд на електрически параметри в реално време

 

 2. Анализ на данни

СЕМ предлага инструменти за анализ на исторически данни. Този анализ може да помогне на потребителите да идентифицират тенденции, аномалии и възможности за оптимизация на енергийната ефективност.

Network diagram2 2a

Фигура 3. Графична история на токове по фази на един обект

 

3. Управление на енергийни ресурси

Системата позволява на потребителите да управляват и контролират енергийните ресурси в обектите. Това може да включва оптимизация на товарите, управление на върховото потребление и поддръжка на енергийната ефективност. СЕМ предоставя възможности за конфигуриране на аларми и предупреждения, които да уведомяват потребителите за проблеми или необичайни събития в системата.

Active energy 2a

Фигура 4. Справка за потребление на ел. енергия

 

4. Интеграция с други системи и устройства

Софтуерът на СЕМ може да бъде интегриран с други системи за автоматизация и управление, като Building Management Systems (BMS) и SCADA системи, за да се постигне по-цялостно и интегрирано управление на енергията.

Обикновено интеграцията става чрез прилагане на общи комуникационни протоколи като Modbus TCP и OPC UA.

С масовото навлизане на Интернет на Нещата (IoT, IIoT) на пазара се появиха хиляди модели сензори за измерване на разнообразни параметри, като най-много са IoT устройствата за измерване на температура и влажност.

Основният протокол за IoT е MQTT, но той не е характерен за стандартните системи за енергиен мониторинг. Поради тази причина КОМИКОН създаде и внедри свое решение за интеграция на IoT сензори.

Сега нашите системи могат да наблюдават не само WAGES, но и параметри като:
- температура и влажност на въздуха;
- индекс за качество на въздуха;
- прахови частици;
- летливи органични съединения;
- формалдехиди;
- температура, влажност, проводимост на почва;
- ниво, обем, температура на течност в резервоар;
- осветеност;
- слънчева радиация;
- метеорологични параметри;
- и много други.

Dashboard 2a

Фигура 5. Наблюдение на температура и влажност от IoT сензори в реално време

 

Network diagram3 2a

Фигура 6. Графична история на температура и влажност от IoT сензор

Показаните примери са от интеграция на система за енергиен мониторинг, базирана на софтуер EcoStruxure Power Monitoring Expert – Schneider Electric и IoT сензори на Shelly Group, внедрена в производствено предприятие.

 

Свържете се с нас за повече информация.

 

The solutions for your automation ideas.

Contact us.