4F - Flying Forest Fires Fighting - представяне на UFO Showcase Event

DronGW2cНа 29.11.2022г. Комикон и B2N представиха своя проект „4F – Flying Forest Fires Fighting” на UFO Final Showcase Event (https://ktn-uk.org/events/ufo-showcase-event-latest-innovation-in-small-flying-objects/).

Проектът UFO (https://www.ufoproject.eu/) има за цел да насърчи развитието на междусекторни индустриални вериги за създаване на стойност между шест развиващи се индустрии (мобилност, околна среда, blue growth, финанси и застраховане, климат, цифрови технологии и творчество/игри), малки летящи обекти, вградени ключови високи технологии и решения за анализ и използване на данни, стимулиращи разработването на нови продукти и услуги от МСП.

UFO Showcase event2aЗаключителното събитие на проекта се състоя в сградата на Кралското географско дружество в Лондон. На събитието бяха представени всички финансирани по проекта UFO проекти, сред които и „4F – Flying Forest Fires Fighting”.

Snimka1a

4F (Flying Forest Fires Fighting) е предназначена да събира данни от сензори в труднодостъпни зони за целите на прогнозирането и откриването на горски пожари и се състои от:
• комуникационен гейтуей, инсталиран на дрон;
• сензори за измерване на температура и влажност на въздуха, и прахови частици, монтирани на дрон;
• сензори за измерване на влажност и температура на почва (или мъртва горска постилка), температура и влажност на въздуха, инсталирани в гора;
• IoT софтуерна платформа за събиране на данни от сензори и гейтуеи, обработка и визуализация на данни, предназначени за анализи и управление на риска от горски пожари във фазите на предотвратяване и откриване.

4F използва безжична LPWAN сензорна мрежа, в която централното комуникационно устройство (гейтуеят) е инсталирано на дрон. Това позволява лесно събиране на данни от всички сензори в радиус от няколко километра дори при неравни и пресечени терени, където разпространението на радиовълните в хоризонтална посока е възпрепятствано. Събраните данни се предават на IoT платформа посредством клетъчна комуникация. Земната повърхност в горите често няма покритие с 2G/3G/4G/5G комуникация. Но когато дронът се издига над земята и лети над широка повърност, той може да има добро покритие от клетъчната мрежа и да предаде събраните данни към IoT платформата на 4F.

Още информация: https://www.4f-solutions.eu/, брошура a5-Flyer_QR.pdf

 

UFO logo

The solutions for your automation ideas.

Contact us.