Sidebar

 slider BG

КОМИКОН е създадена през 1991 г. като частно предприятие от специалисти с богат и разнообразен опит в областта на индустриалната автоматизация. Фирмата доставя продукти и услуги за индустриална, сградна и домашна автоматизация.

Основни дейности

  • Решения за индустриална автоматизация: проектиране от правоспособни проектанти, изработка на контролни табла, монтаж, софтуер за PLC, HMI & SCADA, ПНР, гаранционен и следгаранционен сервиз.

  • Производство на устройства за безжична комуникация по 802.15.4 и EnOcean, интерфейс конвертори (RS232, RS485, RS422, current loop).

  • Разработка (R&D) на хардуер и фърмуер за индустриална, сградна и домашна автоматизация.

  • Системи за енергиен мениджмънт и мониторинг.

  • Внедряване на PLC, HMI и SCADA, включително SIL3.

  •  Безжичен контрол и мониторинг на отдалечени инсталации.

  • Доставка на решения за управление на видеостени.

  • Доставка на продукти за индустриална комуникация и индустриален интернет на нещата (IIoT) на фирма HMS Industrial Networks AB.
  • Доставка на оборудване на фирма Det-tronics за детекция на газ и пламък за критични индустриални приложения.

  • Доставка на инструменти на фирма Huggenberger AG за прецизно измерване на физически величини.

 КОМИКОН е сертифицирана по ISO 9001:2015.

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.