Sidebar

 

КОМИКОН извършва:

 • Дизайн на прототипи - хардуер и фърмуеър
 • Разработка на хардуер и софтуер за безжични комуникации и сензорни мрежи, индустриални комуникации,  контролери, измервателни прибори, преобразуватели.

 

Ние имаме натрупани знания и опит в следните области:

 • Zigbee, Zigbee Pro и Zigbee Green Power технологии и продукти
 • Enocean технология и продукти
 • LoRa технология и продукти
 • Програмируеми логически контролери, embedded контролери
 • Комуникационно оборудване
 • Системи за управление на технологични процеси и инсталации
 • Системи за управление на домове и сгради
 • Системи за управление на поливни инсталации
 • Автоматизирани системи за енергиен мениджмънт и мониторинг
 • Телеметрични системи за контрол и мониторинг на отдалечени инсталации.

 

В последните години Комикон изпълни няколко научно-изследователски и развойни проекта, финансирани в рамките на програми на Европейски съюз и Националн Инновационен Фонд, с тематики:

 

 

В края на 2022г. беше завършен проектът Flying Forest Fires Fighting - 4F, предназначен да събира данни от сензори в труднодостъпни зони за целите на прогнозирането и откриването на горски пожари. 4F беше изпълнен от партньорските компании Comicon и B2N, с финансовата подкрепа на програмата на Европейски съюз Хоризонт 2020, „Проект UFO“ по Споразумение за безвъзмездна помощ 873411.

В средата на 2019г. беше успешно завършен проектът ASPires за разработка на нов модел на информационна система за ранно откриване, проследяване и прогнозиране на горски пожари в области от особено значение, осигуряващи прогнозиране и предсказване на опасността от пожар. Проектът беше изпълнен под ръководството на Hochschule Fulda University of Applied Sciences, Hesse, Germany заедно с партньорите Интерконсулт България ООД, Комикон ООД, Military Academy„General Mihailo Apostolski" – Skopje и национален клъстер „Интелигентни транспортни и енергийни системи (NCITES).

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.