Sidebar

Системата е предназначена да осигури безопасно спиране на съоръжението в случай на проблем, да осигури информация за аварийни ситуации, да архивира и документира всички сигнали и действия на операторите.
Състои се от източници на аналогови и цифрови сигнали, индикатори, светлинни и звукови аларми. Контролното оборудване е на фирма Шнайдер Електрик: safety PLC XPSMF40 (SIL3), стандартен M340 PLC, Advantys remote I/O, STU HMI панел и SCADA Vijeo Sitect.
Оборудването е инсталирано в контролна зала и в контролни табла. Клиент е една от големите топлоелектрически централи в страната.

TG5 1

TG5 3

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.