Sidebar

Свързват и галванично разделят устройства с интерфейси RS232, RS485, RS422 (RS485F) и токов кръг.

 

Общи технически характеристики:ISO485DR 1

 • Собствено захранване от 230 VAC с вградена защита от претоварване.
 • Трипътно галванично разделяне.
 • Скорост на предаване – до 115 Kbps.

 

Специфични технически характеристики:

 • ISO485DR-B, REP485DR-B, REP485DR-C имат автоматично управление на посоката на предаване на данните.
 • ISO485DR-B - Plug & play изолатор и конвертор на интерфейси RS232 – RS485/422.
 • ISORS422-С – посоката на предаване в режим полудуплекс се управлява със сигнал RTS, a в режим пълен дуплекс няма управление на посоката.
 • REP485DR-BPlug&Play повторител, изолатор, удължител  - за удължаване на линията и увеличаване на броя на устройствата в мрежата RS485.  
 • REP485DR-C – удължаване на линията и увеличаване на броя на устройствата в мрежа RS422.
 • ISORS-CL – активно устройство, захранващо токовия кръг. Възможност за работа на токов кръг от 4 до 54 mA. Няма управление на посоката на предаване на данните.
 • ISORS422-С, ISORS-CL – кабелите преминават през щуцери.

 

Таблица на моделите:

    Интерфейс конвертори Повторители на интерфейси  
Параметър \ модел ISO485DR-B ISORS422-С* ISORS-CL-XX-2** ISORS232-1x4-B* REP485DR-B REP485DR-C

ISORS485DR small

Plug&Play

ISORS422 B small ISORS CL 54 1 V2 small ISORS232 1x4 small

REP485DR B small

Plug&Play

REP485DR C small
Интерфейс страна А   RS232  RS232  RS232

RS232

 RS485  RS485/RS422
Интерфейс страна B  RS485/RS422 RS485/RS422  токов кръг 4 х RS232  RS485  RS485/RS422
Автоматично управление на посоката на предаване  да не  не  не да   да
Едновременно приемане и предаване  full/half duplex full/half duplex  half duplex  full duplex
half duplex   full/half duplex
Захранване   230VAC 230VAC  230VAC  230VAC  230VAC  230VAC 
Начин на монтаж DIN шина плоча плоча плоча DIN шина DIN шина
Размери 35х110х
58 мм
158.5х82.1x55 мм 158.5х82.1x55 мм 158.5х82.1x55 мм 35х110х58 мм 53х90х58 мм
Степен на защита IP20 IP65 IP65 IP65 IP20 IP20

*ISORS422-С / ISORS232-1x4 идва окомплектован със щуцери и кабели за RS232 и захранване.
**ISORS-CL-XX-2 - ток през токовия кръг в състояние “MARK” – 20mA÷54 mA. (Други стойности на ток по поръчка). Идва окомплектован със щуцери и кабели за RS232 и захранване.

 

Приложения:

 • При изграждане на управляващи и информационни системи за  технологични и други процеси.
 • В системи за събиране и обработка на данни.
 • Управление на бензинови колонки и др.

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.