Sidebar

Свързват и галванично разделят устройства с интерфейси RS232, RS485, RS422 (RS485F) и токов кръг.

 

Общи технически характеристики:ISO485DR 1

 • Собствено захранване от 220 VAC с вградена защита от претоварване.
 • Трипътно галванично разделяне.
 • Скорост на предаване – до 115 Kbps.

 

Специфични технически характеристики:

 • ISO485DR, REP485DR-B, REP485DR-C имат автоматично управление на посоката на предаване на данните.
 • ISORS422-B – посоката на предаване в режим полудуплекс се управлява със сигнал RTS, a в режим пълен дуплекс няма управление на посоката.
 • REP485DR-BPlug&Play повторител, изолатор, удължител  - за удължаване на линията и увеличаване на броя на устройствата в мрежата RS485.  
 • REP485DR-C – удължаване на линията и увеличаване на броя на устройствата в мрежата RS422.
 • ISORS-CL – активно устройство, захранващо токовия кръг. Възможност за работа на токов кръг от 4 до 54 mA. Няма управление на посоката на предаване на данните.
 • ISORS422-B, ISORS-CL – кабелите преминават през щуцери.

 

Таблица на моделите:

  Параметър \ модел ISO485DR ISORS422-B REP485DR-B REP485DR-C ISORS-CL
1 Интерфейс страна А RS232 RS232 RS485 RS485/RS422 RS232
2 Интерфейс страна B RS485/RS422 RS485/RS422 RS485 RS485/RS422 токов кръг
3 Автоматично управление на посоката на предаване да не да да -
4 Едновременно приемане и предаване half/ full duplex half/ full duplex half duplex half/ full  duplex half duplex
5 Начин на монтаж DIN шина плоча DIN шина DIN шина плоча
6 Степен на защита IP20 IP50 IP20 IP20 IP50

 

Приложения:ISORSCL 2

 • При изграждане на управляващи и информационни системи за  технологични и други процеси.
 • В системи за събиране и обработка на данни.
 • Управление на бензинови колонки и др.

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.