Sidebar

 Building

DET-TRONICS - повече от 40 години успех и удовлетвореност на клиентите

Det-Tronics е световен лидер в областта на оборудването и системите за откриване на пламък и газ. Доставят първокласни системи за откриване на пламък и газ, и за ограничаване на опасностите при високорискови индустриални процеси и инсталации, работещи в хазартна среда. Компанията проектира, изгражда, тества и внедрява SIL 2 продукти за детекция на пламък и газ - от конвенционални панели до устойчиви на грешки адресируеми системи, които са глобално сертифицирани.

Det-Tronics е част от UTC Climate, Controls & Security, част от United Technologies Corp., водещ доставчик в авиокосмическата и строителната индустрии в световен мащаб.

Продуктите на Det-Tronics най-общо се делят на 3 групи:

- Сертифицирани системи

- Продукти за детекция на пламък

- Продукти за детекция на газ

 

 

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.