Sidebar

EnMGW - EnOcean Modbus гейтуей за двупосочна комуникация между  EnOcean безжични мрежи и Modbus.

Свързва EnOcean устройства с Modbus RTU мрежи.

Добавя  EnOcean wireless функционалност към съществуващи системи за сградна автоматизация.

Осигурява връзка към всяка EnOcean мрежа.

EnMGW извършва двупосочно предаване на данни между безжични  EnOcean устройства и Modbus RTU мрежа.

Всеки EnMGW може да получава данни от до 16 EnOcean безжични  сензора/ входни устройства и да изпраща данни на до 16 EnOcean безжични изходни устройства.

EnMGW се доставя с гъвкав PC конфигурационен софтуер, позволяващ на потребителя свободно да конфигурира връзката между безжичните  EnOcean устройства и Modbus регистрите.

Функцията на гейтуея е да прехвърли получената от безжичните сензори информация към определени Modbus регистри и да предаде получени чрез Modbus команди към безжични задвижващи механизми.

EnMGW работи като Modbus RTU slave и може да бъде свързан посредством RS-485 интерфейс към всяка Modbus мрежа, както и да комуникира с master устройства - PLC, PC, HMI панели, SCADA, OPC и други.

 

Технически характеристики:

 • RF честота: 868.3 MHz с ASK модулация.
 • RF скорост на предаване на данни: 125Kbps.
 • RF обхват на предаване на данни - типично 30 метра за коридори, до 100 м в помещения.
 • Комуникация с до 16 безжични сензора и задвижващи устройства.
 • Сериен протокол: Modbus RTU протокол/ slave.
 • Сериен интерфейс: RS-485, скорост на предаване - 19200 b/s, EVEN parity.
 • Терминиращ резистор, подсъединяване посредством джъмпер.
 • Клеми: за винтове макс. 1.5мм2.
 • Захранване - 12/24V DC или 230V AC.
 • Консумация: max.50mA.
 • Степен на защита: IP20.
 • Работна околна температура: 0°C ÷ 55 °C.
 
 

Предимства

Лесно инсталиране, не е нужно инсталаторът да познава EnOcean wireless протокол.
Лесно конфигуриране.
Не се нуждае от поддръжка.

 

Приложения

Системи за домашна автоматизация, сградна автоматизация и други.
Системи за енергиен мениджмънт и мониторинг.

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.