Sidebar

ISO485DR 1Основни характеристики на интерфейсния преобразувател ISO485DR:

- Трипроводно свързване по RS232: TxD, RxD, GND.

- Вградено автоматично управление на посока на данните по RS485/422.

- Съвместимост с Windows и многозадачни ОС.

- Трипътна галванична изолация между интерфейсите и захранване.

- Скорост на обмен до 115.2 Kbit/s – конфигурируема.

- Режими: half-duplex RS485 (2 (3)-wire), full-duplex RS485 (4 (5)-wire), point-to-point RS422 (4-wire).

- Външно захранващо напрежение 230 VAC.

- Разглобяеми клемореди.

- Комутация на вградени терминатори за RS485/422 линии.

- Светодиодна индикация за приемане и предаване.

- Работен температурен диапазон: от –20o C до 55o C.

- Размери: 35х110x58 mm с клеми.

- Степен на защита: IP20.

- Лесен и удобен монтаж върху 35 mm релса.

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.