Sidebar

R&D проект за контролер и сензор за почвена влажност със Zigbee Green Power

Научно-изследователски и развоен проект за разработка на модел и прототип на иригационен контролер и сензор за почвена влажност с безжична комуникация и нисък разход на енергия, финансиран от Националния Инновационен Фонд, успешно завърши Комикон.

Tomatoes1Екипът ни винаги се стреми да произвежда и доставя продукти и услуги с високо качество, отговарящи на последните тенденции в съответната област и с висок дял на наукоемката съставка от добавената стойност.

Нашият опит в разработването на индустриални програмируеми логически контролери и продукти, базирани на спецификациите за безжични мрежи Zigbee и EnOcean, ни даде основание да разширим научно-изследователската си и развойна дейност за създаване на прототипи на нови иновативни продукти, предназначени за прецизно земеделие. В разработката беше използвана Zigbee Pro 2012 Green Power екологична безжична комуникация с нисък разход на енергия, без използване на захранване от електрическата мрежа или от батерии.

В рамките на проекта бяха извършени:

 • изследване на качеството и производителността  на безжични мрежи Zigbee Green Power с екологично захранване, без използване на захранване от електрическата мрежа или от батерии;
 • изследване на методите за измерване на параметрите на почвената влажност и подбор на подходящ такъв за прилагане в сензор с нисък разход на електрическа енергия и адаптация към почвените условия;
 • на база на изследванията беше създаден модел и прототип на  сензор за почвена влажност с безжична комуникация по технология Zigbee Green Power;
 • бяха изследвани конфигурации и сценарии за програмиране и експлоатация на  напоителни системи;
 • на база на изследванията бяха разработени:
            а) модел на интуитивен език за програмиране на иригационен контролер
            б) модел и прототип на иригационен контролер – апаратна част и фърмуер
            в) спецификация на компютърно програмно осигуряване – конфигуратор, редактор и монитор
            г) прототип на компютърно програмно осигуряване – конфигуратор, редактор и монитор.

С изпълнението на проекта екипът на Комикон постигна и следните цели:

 • бяха придобити в голям обем знания и опитност относно използването и проектирането на устройства с безжични мрежи Zigbee Green Power;
 • беше създаден прототип на безжичен сензор за почвена влажност – смарт, екологичен и с оптимална себестойност;
 • беше създаден прототип на иригационен контролер -  гъвкав, свободно програмируем, лесен за използване от крайни потребители благодарение на интуитивния език за програмиране, с оптимална себестойност;
 • повишаване на know-how капацитета и конкурентоспособността на екипа на Комикон.

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.