Sidebar

ZPIOM 140 400ZPIOМ - вместо контролни и комуникационни кабели.

Състоянието на входовете се копира автоматично върху изходите на отдалеченото устройство. Безжична връзка на серийни интерфейси.

ZPIOМ устройствата на Комикон осигуряват надежден и сигурен безжичен трансфер на стандартни аналогови, дискретни и серийни сигнали, гарантиран от протокол за предаване по стандарт IEEE 802.15.4.

Богат набор от конфигурации на входо-изходи в едно устройство, чрез съчетаване на различни по функционалност входно-изходни модули от гамата на ZPIOM.

 

Технически характеристики

 • Трансфер чрез едно устройство на максимум 9 сигнала: 8 I/O и 1 сериен.
 • В един модул: дискретни входове - до 8; дискретни изходи - до 8;  аналогови входове - до 2; аналогови изходи - до 2; сериен интерфейс - до 1.
 • Съвместимост с устройства ZPIO и ZSerial  на КОМИКОН.
 • Разстояние на свързване -  в зависимост от използваната антена.
 • Честотен обхват ISM 2.4 GHz (опция 868 MHz),  свободен от лиценз.
 • RF трансфер – 250Кbps (2.4 GHz).
 • Степен на защита - IP65.
 • Работна температура: –200C ÷ +550C.
 • Захранване: 230 VAC, 24 VDC или 12 VDC.
 • Вградена мълниезащита.
 • Високонадеждна радиовръзка, обусловена от стандарт IEEE 802.15.4, модулация QPSK и разпределение на спектъра DSSS.


Предимства на ZPIOМ

 • Преодоляват реки, пътища, жп линии и други препятствия без строително-монтажни работи.
 • Кратко време за изграждане, лесен монтаж.
 • Надеждна работа в сгради и на открито.
 • Oпростяват инсталирането.
 • Ниска цена за свързване на отдалечени обекти.
 • Ниски разходи за поддръжка.
 • Гъвкавост при изграждането на системи за автоматизация, а също така и възможност за разширение на изградени системи.

 

 

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.