Sidebar

slideshow5c

Имаме повече от 10-години опит в областта на проектирането, изграждането и подръжката на LED DLP и LCD видеостени. Предоставяме следните услуги:

  • Доставка, конфигуриране и пускане в действие на софутер за управление на видеостени.
  • Проектиране на видеостени – от сертифицирани проектанти, в необходимия обем на проекта.
  • Доставка, инсталация, настройка и пуск на оборудването, включително ергономично оформяне на системата – от квалифицирани, обучени от производителя специалисти.
  • Гаранционна и следгаранционна поддръжка и сервиз.

За допълнителна информация и конкретни запитвания моля да се свържете с нас.

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.