Sidebar

Проект за предаване на данни по протокол IEC60870-5-104 към оператор на електроразпределителна мрежа посредством SG-gateway с I/O interface на фирма HMS Networks.

SG Gateway with IOГамата IXXAT SG-гейтуеи на HMS е разработена специално за  приложения в системи за  интелигентно управление на електрически товари (Demand Response) и управление на разпределени енергийни източници (Virtual Power Plants) – като например централи на биогаз, комбинирано производство на електричество и топлина и др.

Устройствата поддържат използваните в енергийния сектор протоколи IEC60870-5-104, DNP3 и IEC61850, което дава възможност за директна връзка към контролната система на оператора на електроразпределителната мрежа.

SG-gateway осигурява свързване на наличното електрическо полево оборудване посредством Ethernet и/ или сериен порт, използвайки протоколи Modbus TCP или RTU. Като опция гейтуеят може да включва 3G модем.

Устройството се програмира лесно посредством вграден интуитивен графичен web редактор и език, близък до спецификация IEC61131.

На схемата е представено решение за предаване на данни към оператор на електроразпределителна мрежа (ЧЕЗ Разпределение България АД).

SGgateway2

Данните, които се предават,  идват от един коректор на газ, 2 топломера и един генератор. Предаването на данните към контролната система на мрежовия оператор се осъществява по протокол IEC60870-5-104, с помощта на вградения в SG-gateway 3G модем.

Аналоговите сигнали от генератора и единия от топломерите постъпват в PLC, и оттам към гейтуея по протокол MODBUS TCP/ IP.

Сигналите от втория топломер и коректора за газ подаваме директно към гейтуея посредством RS485  и Modbus RTU.

 

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.