Sidebar

По специална поръчка

Списък на изделия, спрени от редовно производство, с възможност за изработка по специална поръчка:

ZPIO безжични повторители на аналогови и дискретни сигнали

Програмируем логически контролер с ниска консумация DP 03

DP99 процесор за разпределен програмируем контролер

DIOS отдалечени входо-изходи - модули

Показващ програмируем контролер JUNIOR V4

Конвертори на сигнали

Токови и напреженови преобразуватели

Арестори

Мрежов преобразувател JUNIOR GW 98

Мрежов преобразувател JUNIOR GW RACKBUS

Визуализационен панел и мрежов преобразувател JUNIOR V2

Блок за аварийна и технологична сигнализация JINIOR VP

32-канален температурен преобразувател JUNIOR ТСM32

Аналогов мултиплексор JUNIOR AMX32

Позиционер за електрически задвижки SAMP1

Таймер 100

Захранващ блок PWR80-01

Захранващ блок PWR80-02

Захранващ блок PWR80-03

SCADA COMICON-OS2

Регистратор на отпадане на фази и захранващ източник за електромери PWR4PHC2

Програматор и тестер за датчици на Hall

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.