Sidebar

В помощ на леярите.      

PyroSystem1

Системата осигурява:

 • Измерване на температура до 1800ºC с преносими безжични модули.
 • Визуализация на измерваните параметри на LED дисплеи.
 • Aвтоматично съхраняване в база данни и удобни клиентски справки.

Предимства:

 • Компактни, леки и удобни за работа преносими измервателни модули.
 • Лесна подмяна на термодвойките.
 • Елиминиране възможността за регистрация на грешни и незавършени измервания.

 

 1. Преносим измервателен модул ZPM12-S


- Предназначение:

 • Измерване на температурaта на течен метал – стомана, чугун, мед, месинг, бронз, алуминий и др. moduls
 • Измерване на температури до 1800°C със сменяеми термодвойки S, R и К от контактен тип.
 • Измерване на пик и/или плато.

- Основни характеристики:

 • Модулът е разположен в здрав корпус, отговарящ на условията на работа в леярните.
 • Бутони за избор на позиция на измерване.
 • Дисплей за индикация за позиция на измерване (2 цифри) и температура (4 цифри).
 • LED индикация за:
- липса на термодвойка;
- готовност за измерване;
- процес на измерване;
- завършено измерване;
- сила на радиосигнал;
- комуникационен обмен с контролер.
 • Батерийно захранване с автоматично изключване (спящ режим).
 • Енергонезависима памет за съхранение на последно измерване и конфигурационни параметри.
 • Радиокомуникация по стандарт IEEE 802.15.4 с програмируем контролер на разстояние до 200 м.
 • Степен на защита IP 54.

- Предимства:

 • Дизайн с най-ново поколение електронни компоненти.
 • Самодиагностика.
 • Лесно калибриране.
 • Максимална грешка на измерване на модула – до +/- 2ºC.
 • Възможност за включване на 20 броя измервателни модули.

 

2. Управляващо табло MFCU

Включва програмируем контролер MBCU-09 на КОМИКОН с 4 серийни интерфейса за комуникация, захранващ блок и сериен сървър за връзка с LAN. Контролерът е програмиран за обработка на измерванията и за комуникация с измервателните модули, LED дисплеите и сървърния софтуер. Таблото е със степен на защита IP 65 и се захранва с ~230V, 50Hz.

 

displays copy3. LED дисплеи MLP- 44A

Цифровите дисплеи се монтират на удобни за наблюдение места в леярския цех.

Предимства:

 • Висока яркост.
 • Възможност за включване на 20 броя дисплеи.

На всеки дисплей се визуализира следната информация:

 • Номер на позиция на измерване.
 • Номер на измервателен модул.
 • Последна измерена температура.
 • Изправност на комуникация между контролера и сървъра (PC).
 • Наличие на комуникация с измервателен модул.

Основни параметри:

 • Интерфейс RS485.
 • Протокол ModbusRTU.
 • Червени индикатори с висока яркост.
 • 4 броя цифри с височина 100 mm.
 • Степен на защита IP54.
 • Работна температура от -20ºC до +60ºC.

 

4. Радиокомуникация

Реализирана с радиомодем на КОМИКОН модел ZSERIAL-12. Осигурява безжична индустриална комуникация с измервателните модули по стандарт IEEE 802.15.4 на честота 2.4GHz, свободна от лиценз.

Комуникацията е с висока надеждност и не се влияе от индустриалните радиосмущения.

Връзката с контролера е по интерфейс RS485, протокол ModbusRTU. Степен на защита IP 65.

Работна температура – от -20°C до +60°C.

 

5. SCADA визуализация и аларми

Софтуерните приложения работят в среда Windows. Използва се безплатна версия на MS SQL. Възможна е връзка с МSAccess.

Основни функции на SCADA:

 • Визуализация на параметри от последно измерване:
- номер на измерване;
- номер на измервателен модул;
- позиция на измерване;
- време на измерване;
- температура.
 • Запис на параметрите от всяко завършено измерване в MSSQL таблица.
 • Настройки на системни параметри и сверяване на часовник на контролер.
 • Индикация за изправност на комуникация между контролера и сървъра (PC).
 • Визуализация и възможност за преглед на аларми.

Основни функции на СПРАВКИ:

 • Ръчно въвеждане в базата данни на допълнителна информация за всеки запис.
 • Генериране на разнообразни клиентски справки от базата данни.
 • Експорт в MSEXCEL.

 

Повече информация:  Comicon_WSTMMM_BG_v2А.pdf

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.