Sidebar

R&D проект за разработка на EnOcean Zigbee Modbus TCP гейтуей

13hd

Комикон изпълни успешно научно-изследователски и развоен проект за изграждане на модел и прототип на гейтуей за безжични и кабелни комуникационни мрежи за индустриална и сградна автоматизация, финансиран от Националния Инновационен Фонд. В рамките на проекта бяха извършени:

  • Изследване на качеството и производителността на комуникационен обмен между мрежи Modbus TCP и безжични мрежи Zigbee 2.4GHz с mesh структура и EnOcean при двупосочен обмен на данни от сензори и потоци от данни с крайни устройства с интерфейси за серийна комуникация
  • На база на иследванията беше създаден модел и прототип на гейтуей за връзка на безжични мрежи по технологии Zigbee и EnOcean и кабелна комуникационна мрежа Modbus TCP/RTU с приложение в индустриалната и сградна автоматизация.

С изпълнението на проекта екипът на Комикон постигна следните цели:

  • Бяха придобити в голям обем знания и опитност относно качеството и производителността на комуникационния обмен между  мрежи Modbus TCP и безжични мрежи Zigbee 2.4GHz с mesh структура и EnOcean при двупосочен обмен на данни от сензори и потоци от данни с крайни устройства с интерфейси за серийна комуникация
  • Беше изграден модел и прототип на гейтуей за безжични и кабелни комуникационни мрежи за индустриална и сградна автоматизация
  • Повишаване на know-how капацитета и конкурентосопосбността на Комикон ООД чрез използване на резултатите, получени от изпълнението на проекта.

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.