Sidebar

Modbus compatible - вместо комуникационни кабели

ZMIO поддържат протокол Modbus RTU slave и  осъществяват безжична комуникация с произволно master устройство - PLC, HMI panel, SCADA, OPC или друго. ZMIO предава състоянието на входовете си и получава  задание за изходите си от отдалеченото master устройство.

ZMIO 140 400ZMIO осигуряват надежден и сигурен безжичен трансфер на стандартни аналогови, дискретни и серийни сигнали, гарантиран от протокол за предаване по спецификация Modbus RTU, стандарт IEEE 802.15.4, модулация QPSK и разпределение на спектъра DSSS.

Технически характеристики на ZMIO

 • Трансфер чрез едно устройство на максимум 12 бр. дискретни или 6 бр. аналогови I/O без разширител
 • Гъвкав избор на I/O - основна платка с 6 слота за еднокални и двуканални I/O модули
 • Към едно ZMIO устройство могат да се свържат до 31 броя разширители
 • Разширителите имат I/O капацитет и модулност като ZMIO — еднакви основна платка и I/O модули
 • Съвместимост с устройства, поддържащи Modbus RTU. Slave устройствата се свързват  към ZMIO без допълнителни преобразуватели. Master устройството се свързва чрез радиомодем ZSerial
 • Разстояние на свързване — от десетки метри до километри
 • Честотен обхват ISM 2.4 GHz (опция 868 MHz),  свободен от лиценз
 • RF трансфер –250 Кbps (за 2.4 GHz)
 • Степен на защита - IP65
 • Работна температура:–200C÷ +550C
 • Захранване: 220 VAC или 24 VDC
 • Вградена мълниезащита
 • Индикатор за силата на радиосигнала.

 

Предимства на ZMIO

 • Съвместимост с по-голямата част от PLC, SCADA и HMI,  предлагани на пазара
 • Осигуряват нискостойностно и гъвкаво надграждане на съществуващи системи, работещи както с конвенционална, така и с безжична комуникация
 • Преодоляват реки, пътища, жп линии и други препятствия без строително-монтажни работи
 • Заместват скъпи комуникационни кабели с радиокомуникация, свободна от лицензии
 • Кратко време за изграждане, лесен монтаж
 • Надеждна работа в сгради и на открито
 • Ниска цена за свързване на отдалечени обекти
 • Ниски разходи за поддръжка, висока унификация на модулите.

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.