Sidebar

Sondazh obsht 800px

Мониторинг и управление на отдалечени съоръжения като помпени станции, резервоари, системи в язовирни стени, обекти от газопреносната мрежа, ВиК мрежа, мрежа високо напрежение и др.

Системата включва оборудване за отдалечените обекти, оборудване за централен пункт и програмно осигуряване. Най-общо изпълнява следните функции:

  • четене на сигнали и комутиране на механизми чрез I/O
  • предаване на данни на разстояние
  • събиране на данни и управление на обекти
  • архивиране на данни, визуализация и справки.

Полевото оборудване е съобразено с условията на работната среда (работа в широк температурен диапазон, на открито, взривоопасна среда, липса на електрозахранване ..). При необходимост работи в режим с ниска консумация на енергия, което позволява захранването му от соларни панели.

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.