Sidebar

 Untitled 9 M

КОМИКОН  има богат опит с проекти, свързани с разработката и внедряването на хардуер и софтуер за индустриална, сградна, домашна автоматизация. Фирмата е изградила репутацията си, доставяйки висококачествени решения и услуги в следните области:

- системи за индустриална и сградна автоматизация - проектиране от правоспособни проектанти, доставка и изработка на табла, СМР, инсталиране, настройка и пускане в действие, сервиз.

- разработка и внедряване на хардуер за индустриална автоматизация - ZigBee,  EnOcean и LoRa продукти за безжична комуникация, индустриални контролери, малки и средни програмируеми логически контролери и разпределени входо/ изходи, интерфейсни преобразуватели, сигнал конвертори, блокове за ръчно управление, наблюдение и сигнализация.

- системи за енергиен мениджмънт и мониторинг, сградна и домашна автоматизация, SCADA/HMI системи, системи за контрол, мониторинг и събиране на данни от отдалечени обекти.

- управление на видеостени за контролни зали.

Наши клиенти са много частни и държавни компании от секторите на тежката и лека промишленост, енергетиката, минната и металургична промишленост, ютилити сектора, строителния бранш, като Каолин АД,  Топлофикация София ЕАД,  НЕК ЕАД П Язовири и каскади, Тракия Глас България АД, Контур Глобал  Марица Изток 3 АД, Асарел Медет АД, Аурубис България АД, Центромет  АД, Булгартрансгаз ЕАД,  Алуком АД, Инжстрой ЕООД, ИПО ООД, ЕЛМА 13 ООД, Елинда-А ООД, Резиденшъл Парк София ЕООД, Грийнтех Инженеринг Солюшънс АД, Билбобул ООД, Метаком СЛЗ Инвест АД, Осъм АД, Сънсет Ризорт ЕООД, Амилум България АД, ВиК Търговище, ВиК Видин, Петрол-Техникъл сървисис съпорт" ЕООД и много други.

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.