Sidebar

Свързва LoRa® безжични сензори към оборудване за контрол и мониторинг.Mobile gateway2smallsixe

Събира данни от предварително определен набор от LoRa WAN™ сензори клас A, записва ги в локалната си база данни и ги изпраща към MQTT брокер или към регистри на определен Modbus TCP сървър.

 

Варианти:

  • Мобилен - базиран на 3G клетъчна мрежа, за използване в мобилни превозни средства (т.е. дрон).
  • Фиксиран - с Ethernet или WiFi свързаност.

 

Приложение:
Околна среда, нефт и газ, вода и отпадни води, промишленост, селско стопанство, транспорт.
Комбинацията от безжична сензорна мрежа с мобилно устройство (т.е. дрон), имащ гейтуей на борда, позволява бързо събиране на данни от важни места.

 

 Още информация:

 

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.